TARDA DE MUNTATGES


Muntatges lúdics amb Face in Hole

Podem pujar la nostra cara i fer centenars de muntatges amb aquesta web. Només heu de tenir preparada la foto que voleu posar als forats i...prou

A L'ESTIU...MILLOR AL CARRER

Els grups de petits i mitjans fan activitats fora del centre al mes de juny